XUẤT NHẬP KHẨU

Xuất nhập khẩu

Ngày đăng: 14-03-2016

Sóc Sơn hiện đã triển khai và sắp tới sẽ đẩy mạnh các dịch vụ xuất nhập khẩu uỷ thác, thanh toán quốc tế, thuê kho hàng, nhà xưởng, giao nhận tại cảng và chân công trình…

Đọc thêm