TIN TỨC CỔ ĐÔNG

DPS: Ông Trần Thanh Sang đã mua 345.300 CP, trở thành CĐL

Ngày đăng: 28-09-2016

Bắt đầu từ ngày 21/09/2016, ông Trần Thanh Sang  trở thành cổ đông lớn của DPS - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn và đã thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

Đọc thêm

DPS: Ông Trần Thanh Sang - CĐL đã mua 386.100 CP

Ngày đăng: 28-09-2016

Ngày 22/09/2016, ông Trần Thanh Sang- cổ đông lớn của DPS - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn đã mua 386.100 CP và đã thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

Đọc thêm

DPS: Ông Chu Duy Thọ đã mua 310.000 CP, trở thành CĐL

Ngày đăng: 27-09-2016

Bắt đầu từ ngày 23/09/2016, Ông Chu Duy Thọ trở thành cổ đông lớn của DPS - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn và đã thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

Đọc thêm

DPS: Bà Bùi Thị Thanh Chuyên đã mua 404.200 CP, trở thành CĐL

Ngày đăng: 27-09-2016

Bắt đầu từ ngày 26/09/2016, bà Bùi Thị Thanh Chuyên trở thành cổ đông lớn của DPS - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn và đã thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

Đọc thêm

DPS: Ông Chu Duy Thọ đã bán 231.200 CP, không còn là CĐL

Ngày đăng: 27-09-2016

Bắt đầu từ ngày 26/09/2016, ông Chu Duy Thọ không còn là cổ đông lớn của DPS - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn và đã thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

Đọc thêm

DPS: Bà Bùi Thị Thanh Chuyên - CĐL đã bán 150.000 CP

Ngày đăng: 27-09-2016

Ngày 26/09/2016, bà Bùi Thị Thanh Chuyên - cổ đông lớn của DPS - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn đã bán 150.000 CP và đã thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

Đọc thêm

Bà Phạm Hồng Nhung đã mua 11.000, đã bán 759.620 CP, không còn là cổ đông lớn

Ngày đăng: 15-09-2016

Ngày 12/9/2016 bà Phạm Hồng Nhung - trở thành cổ đông lớn của DPS bắt đầu từ ngày 09/09/2016 - thực hiện giao dịch mua vào 11.000 cổ phiếu và bán đi 759.620 cổ phiếu trong cùng một ngày. Sau khi thực hiện giao dịch bà Phạm Hồng Nhung không còn là cổ đông lớn của DPS - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn và đã thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

Đọc thêm

Bà Trần Thị Vân Anh đã bán đã bán 58.300 CP, không còn là cổ đông lớn

Ngày đăng: 12-09-2016

Bắt đầu từ ngày 06/09/2016, bà Trần Thị Vân Anh không còn là cổ đông lớn của DPS - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn và đã thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

Đọc thêm