TIN TỨC CỔ ĐÔNG

DPS thay Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngày đăng: 01-11-2016

Sáng ngày 1/11/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn đã công bố thông tin về việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

Đọc thêm

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và danh sách xác nhận người sở hữu chứng khoán

Ngày đăng: 21-10-2016

Chiều ngày 21/10/2016, DPS đã nhận được Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán về ngày đăng ký cuối cùng và danh sách xác nhận người sở hữu chứng khoán, phục vụ cho việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 của Công ty.  

Đọc thêm

DPS phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015

Ngày đăng: 17-10-2016

Sáng này 17/10/2016, DPS đã Công bố thông tin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, các nhà đầu tư và báo chí về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015.

Đọc thêm

Hội đồng Quản trị DPS ra Nghị quyết mua cổ phiếu quỹ

Ngày đăng: 14-10-2016

Sáng ngày 14/10/2016, Hội đồng Quản trị DPS đã triệu tập cuộc họp và ra đi đến sự thống nhất trong Nghị quyết về việc mua 1.277.463 cổ phiếu, tương đương 10% số cổ phiếu phát hành thêm vào tháng 7/2016. Giao dịch sẽ được tiến hành ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. 

Đọc thêm

DPS: Bà Bùi Thị Thanh Chuyên - CĐL đã bán 590.000 CP

Ngày đăng: 13-10-2016

10/10/2016, bà Bùi Thị Thanh Chuyên - cổ đông lớn của DPS - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn đã bán: 590.000 CP và đã thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

Đọc thêm

DPS họp nội bộ về quyết định mua 1.4tr cổ phiếu quỹ ngay trong tháng 10/2016

Ngày đăng: 11-10-2016

Sáng ngày 11/10/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát trển Sóc Sơn – DPS vừa có cuộc họp nội bộ về việc quyết định mua lại 1.4 triệu cổ phiếu quỹ. Quyết định này sẽ được Công ty đưa ra ngay trong tháng 10 này, và sẽ triển khai khi được Ủy ban Nhà nước chấp thuận Hồ sơ đăng ký mua. HĐQT tin rằng giá giao dịch hiện tại của DPS trên thị trường đang được định giá rất thấp so với giá trị thực. Cổ phiếu thấp hơn nhiều so với với giá sổ sách cũng như mức P/E trung bình của các công ty cùng ngành.

Đọc thêm

DPS: Bà Bùi Thị Thanh Chuyên - CĐL đã mua 159,300 CP

Ngày đăng: 01-10-2016

28/09/2016, bà Bùi Thị Thanh Chuyên - cổ đông lớn của DPS - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn đã mua: 159,300 CP và đã thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

Đọc thêm

DPS: Bà Bùi Thị Thanh Chuyên - CĐL đã mua 288.000 CP

Ngày đăng: 30-09-2016

Ngày 27/09/2016, bà Bùi Thị Thanh Chuyên - cổ đông lớn của DPS - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn đã mua 288.000 CP và đã thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

Đọc thêm