TIN TỨC CỔ ĐÔNG

Ủy ban chứng khoán Nhà nước công nhận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của DPS

Ngày đăng: 21-11-2016

Ủy ban chứng khoán Nhà nước công nhận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của DPS và có công văn phản hồi. 

Đọc thêm

DPS chưa đủ điều kiện mua cổ phiếu quỹ

Ngày đăng: 16-11-2016

Ngày 15/11/2016, DPS nhận được công văn 7093/UBCK-QLCB của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn. Theo đó, DPS kết thúc đợt chào bán cổ phiếu chưa đủ 6 tháng tính từ ngày kết thúc đợt chào bán nên chưa đủ điều kiện về thời gian để mua lại cổ phiếu quỹ. Vậy DPS chưa mua cổ phiếu quỹ ở thời điểm này, DPS trân trọng kính báo để Quý cổ đông được biết!

Đọc thêm