TIN TỨC CỔ ĐÔNG

Bà Phạm Hồng Nhung đã mua 297.100 CP, trở thành cổ đông lớn

Ngày đăng: 12-09-2016

Bắt đầu từ ngày 09/09/2016, bà Phạm Hồng Nhung trở thành cổ đông lớn của DPS - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn và đã thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

Đọc thêm

Trần Thị Vân Anh đã mua 207.200 CP, trở thành cổ đông lớn

Ngày đăng: 19-08-2016

Bắt đầu từ ngày 12/08/2016, bà Trần Thị Vân Anh trở thành cổ đông lớn của DPS - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn và đã thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

Đọc thêm