THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ NGUYỄN QUANG NGUYÊN

Tin tức cổ đông

Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ Nguyễn Quang Nguyên

Ngày đăng: 24-07-2017

1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Quang Nguyên

- Số CMND: 090047587

- Quốc tịch: Việt Nam

- Địa chỉ: Tổ 2, Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

- Điện thoại liên hệ: 0913.027.509             

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT

3. Mã chứng khoán giao dịch: DPS

4. Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: 002C109464 tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.274.02 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 4,180%

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 255.000 cổ phiếu

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.019.021 cổ phiếu, tương đương tỷ 3,344%

8. Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân

9. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận

10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 26/7/2017 đến ngày 1/8/2017 


Tin cùng chủ đề