Sản phẩm chủ lực

Thép chữ H

Thép chữ H

Dùng trong công trình xây dựng cầu đường, xây dựng nhà xưởng, kết cấu nhà tiền chế, cơ khí chế tạo

Chi tiết sản phẩm: