SẢN LƯỢNG XI MĂNG TIÊU THỤ NỘI TĂNG MẠNH

Thị trường

Sản lượng xi măng tiêu thụ nội tăng mạnh

Ngày đăng: 14-09-2016

Tháng 8 sản lượng xi măng tiêu thụ nội tăng mạnh với tháng 7 do thời tiết do nhiều công trình xây dựng được triển khai (cuối tháng 7 âm lịch) và thời tiết thuận lợi cho xây dựng; Giá bán xi măng tháng 8 nhìn chung vẫn ổn định.

Căn cứ dự báo kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 và các chính sách đầu tư phát triển, Bộ Xây dựng đã tính toán nhu cầu xi măng năm 2016 khoảng 75 - 77 triệu tấn, tăng 3,2 - 6% so với năm 2015; trong đó tiêu thụ xi măng nội địa khoảng 59 - 60 triệu tấn, tăng 4,5 - 6,3% ; xuất khẩu 16 - 17 triệu tấn, tương đương năm 2015.


Tin cùng chủ đề