GƯƠNG MẶT LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Giới thiệu

Gương mặt lãnh đạo công ty

Ngày đăng: 06-11-2015

 

 


Ông: Nguyễn Quang Nguyên
Chủ tịch Hội đồng quản trị
 

Ông: Lê Hồng Sơn

Trưởng Ban Kiểm soát
 

 
Ông: Lê Tiến Dũng
Kỹ sư kinh tế, Kỹ sư chế tạo 
Tổng Giám đốc
 

Ông: Nguyễn Bá Sơn
Phó Tổng Giám đốc

 

 


 

 

 

     
 
 

 

 


Tin cùng chủ đề