DPS - NGUYỄN QUANG NGUYÊN - CHỦ TỊCH HĐQT - ĐĂNG KÝ MUA 1.000.000 CP

Tin tức cổ đông

DPS - Nguyễn Quang Nguyên - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 1.000.000 CP

Ngày đăng: 11-11-2016

15/11/2016, ông Nguyễn Quang Nguyên - CTHĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn đã đăng ký mua 1.000.000 CP và đã thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Tin cùng chủ đề