ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 26/6, THỨ HAI

Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông thường niên ngày 26/6, Thứ Hai

Ngày đăng: 16-06-2017

Kính gửi Quý cổ đông danh mục tài liệu Báo cáo, tờ trình DPS (file đính kèm bên dưới) sẽ trình bày trước Đại hội cổ đông thường niên trong ngày 26/6/2017 tới.

Trong quá trình chuẩn bị tài liệu mời họp, đơn vị tư vấn tổ chức FPT có sai sót trong lỗi đánh máy nên trong giấy mời gửi đến Quý cổ đông thời điểm tổ chức cuộc họp được ghi là: Thứ năm, 26/6/2017. DPS xin được đính chính lại như sau: Thứ Hai, 26/6/2017. Mọi thông tin khác về cuộc họp không có gì thay đổi. Rất mong Quý cổ đông thông cảm và đến dự họp đông đủ. Chân thành cám ơn! 

Xem chi tiết phần 1 tại đây

Xem chi tiết phần 2 tại đây

Xem chi tiết phần 3 tại đây


Tin cùng chủ đề