BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III - 2016

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý III - 2016

Ngày đăng: 20-10-2016

DPS Công bố kết quả kinh doanh Quý III/2016. Theo đó, Doanh thu quý 3 đạt 269.76 tỷ đồng, tăng 36.9% so với cùng kỳ (Q3/2015 đạt 197 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt 2.8 tỷ đồng, tăng 28.9% so với cùng kỳ. Chi tiết mời Quý cổ đông xem dưới đây:

Xem chi tiết tại đây

 


Tin cùng chủ đề